по-русскиEnglishČesky

PROBET s.r.o.
Olomoucká 235/130
796 07 Držovice

e-mail: probet@probet.cz
tel./fax: +420 582 339 457
+420 602 514 035
+420 602 677 743

:: Reference speciální mísírny

 

horizontální betonárny / ostatní zařízení / speciální mísírny / zámečnická výroba


 

2019

Realizováno v roce 2019 pro firmu Dako Brno a.s.

Jako první firma v ČR jsme vyvinuli a v roce 2019 uvedli do provozu technologickou linku na výrobu sklovláknobetonu a to pomocí  vysokootáčkové smykové míchačky s řízením otáček pomocí FM, která zaručuje výrobu zcela zhomogenizované bezhrudkovité kašovité směsi během 60 vteřin od nadávkování poslední komponenty.

Veškeré komponenty pro výrobu sklovláknobetonu  jsou dávkovány hmotnostním způsobem a to v plně automatickém řízení provozu.

Sklovláknobeton

Sklovláknobeton DAKOBET je konstrukční materiál, který pro své výborné fyzikálně-mechanické vlastnosti nachází rozsáhlé uplatnění v architektuře a stavitelství. Velkou předností tohoto materiálu je díky použití skelných vláken jeho vysoká pevnost a odolnost při zachování relativně nízké hmotnosti jednotlivých prvků.

Možnosti využití:

 • provětrávané fasády
 • obklad mostních konstrukcí
 • prvky městského mobiliáře (lavičky, kruhové lavičky)
 • balkonové výplně
 • velkoobjemové květináče

 

 

 

 


 

2012

Realizováno v roce 2012 pro firmu TRIMILL a.s. Vsetín

Jako první firma v ČR jsme v roce 2012 vyvinuli a uvedli do provozu technologickou linku na výrobu vysokopevnostních betonových odlitků, včetně temperační komory pro zabránění smrštění těchto odlitků po jejich odformování.

Díky speciálnímu cementu NANODUR a patentované receptuře fy Durcrete (Německo) mají betonové odlitky z této linky unikátní vlastnosti jako minimální tepelnou dilataci, vysokou tlumící charakteristiku dynamického zatížení a tepelnou setrvačnost v kombinaci s velice dobrou pevností v ohybu. Tyto jedinečné vlastnosti pak předurčují tyto odlitky pro levnější a jednodušší výrobu lůžek a stojanů obráběcích strojů vyráběných v současné době převážně z litiny anebo z ocelových forem vylitých betonem.

 

Dalším využití „odlitků" z betonové směsi na bázi cementu NANODUR:

 • výroba „nezničitelných" stolových desek např. dálniční odpočívadla, zahradních stolků tl. 20-30 mm
 • fasádní obkladové systémy
 • parapety

 

Řídící sytém - dodávka PROBET.

Výkon linky: 20 t (8 m3) betonových odlitků / týden
Ovládání: Control HBS , Allen Bradley Micrologix 1400, dotykový operátorský panel, systém SCADA

 

 


2011

 

Realizováno v roce 2010 pro firmu ZOD Brumovice

Jako první firma v ČR jsme vyvinuli a v roce 2010 uvedli do provozu technologickou linku na výrobu omítkových směsí se zapracováním drceného odpadního polyuretanu. Tyto omítkové směsi se vyznačují vynikajícími tepelně izolačními a dalšími vlastnostmi jako paro-propustnost umožňující "dýchání" pláště budov i v zimních měsících, navíc oproti běžně používanému polystyrénu umožňuje tento produkt zachovat architektonické řešení fasád (u chráněných památek atd.). Zvláště vhodné jsou tyto omítky pro rekonstrukce starých objektů, kde z důvodu vlhkosti nelze použít polystyren. Zásadním přínosem je ovšem umožnění efektivního zpracování odpadního polyuretanu a to v množství až 3000t za rok, který by jinak skončil na skládkách nebo ve spalovnách tj. jako zátěž pro životní prostředí.

Řídící sytém - dodávka PROBET.

Výkon linky: 500 - 5000 kg / hod
Ovládání: BET CONTROL operátor , Allen Bradley Micrologix 1400, dotykový operátorský panel, systém SCADA, vizualizace a sběr dat o výrobě

 

 

 


Linka na výrobu trezorových betonů , realizace 2011, Stacke GmbH, Aachen, Německo

Míchačka: PR 750 2H
Ovládání: Control operator HBS , řídící automat Alllen - Bradley, dotykový operátorský panel

Kamenivo: jednokomorové zásobníky kameniva plněné z obalů BIG - BAG  - vážený skipový koš 
Cement: jednokomorové zásobníky cementu plněné z obalů BIG - BAG  - vážící nádoba
Voda: voda pitná, jednokomorová vážící nádoba

Ocelová báze : jednokomorový zásobník, vibrační podavač, vážený skipový koš

 


2009

 

Vývoj a dodávka solidifikační linky pro stabilizaci nebezpečných odpadů  - popílků ze spaloven nebezpečných odpadů

Realizováno v roce 2009 pro firmu RUMPOLD s.r.o. - Provozovna Strakonice

 

Solidifikační linka slouží pro stabilizaci - snížení mobility nebezpečných odpadů v životním prostředí a to konkrétně u popílků produkovaných spalovnami fa: RUMPOLD. Pro tento účel jsme vyvinuli speciální homogenizér, který je koncipován jako vážící nádoba umožňující přesné hmotnostní dávkování jednotlivých složek receptury. Požadavek na dávkování vody ve formě vodní mlhy je zde zajištěn pomocí speciálních spirálních trysek. Tyto trysky rovněž umožňují snadnou a rychlou očistu mísího prostoru. Snadný a rychlý přístup do mísícího prostoru míchačky pro servisní činnost je navíc zajištěn systémem jednoho el. ovládaného odklopného víka mísícího prostoru. Výkon této solidfikační linky umnožňuje zpracovat cca. 1000 tun popílku ze spaloven ročně.

Řídící sytém - dodávka PROBET.

Výkon linky :  1000 tun/rok

Ovládání: Controloperátor HBS , Allen Bradley Micrologix 1400, dotykový operátorský panel, systém SCADA

 

 

 


2007

MNB 500, realizace 2007, ECOM Ústí nad Labem

Míchačka: MNB 500
Ovládání: MINIbet, ovládací pult s tlačítky a zobrazovačem váhy(vážená míchačka)
Kaly: 2frakce, dvoukomorový zásobník, dávkování pomocí šneku přímo do míchačky
Cement: dvě sila, dávkování pomocí šneků přímo do míchačky
Tekuté přísady: pomocí kalových čerpadel přímo do míchačky

 • homogenizace odpadů

 


2006

Homogenizační linka, realizace 2006, Spreso Kralice na Hané

 • speciální homogenizační linka na zpracování odpadů a kalů
 • sestava tří strojů

 


2005

 

RTM 500, realizace 2005, Primat Maribor

Míchačka: RTM 500
Ovládání: BETcontrol, Tecomat TC 600 s rozšiřovacím modelem, tisk dokumentu o výrobě
Kamenivo: 3 zásobníky, vážený skipový koš
Cement: 1 zásobník, vážící nádoba
Voda: vážící nádoba

 • výroba speciálních trezorových betonů

 


2004

 

RTM 750, realizace 2004, Wertheim Dunajská Streda

Míchačka: RTM 750
Ovládání: BETcontrol, Tecomat TC 600 s rozšiřovacím modelem, sběr dat o výrobě na PC
Kamenivo: 3 zásobníky, vážený skipový koš
Cement: 1 zásobník, vážící nádoba
Voda: vážící nádoba

 • výroba speciálních trezorových betonů

 


2003

RTM 750 , realizace 2003, Saint-Gobain Častolovice

Míchačka: RTM 750

 • speciální linka na výrobu betonové směsi z recyklovaných vláken ORSIL

2002

RTM 1500, realizace 2002, Výstavba dolů Ostrava s.r.o.

Míchačka: RTM 1500
Ovládání: BETcontrolLT, Tecomat TC 500
Popílek: vážící nádoba
Cement: vážící nádoba
Voda: vážící nádoba

 • instalace celé betonárny včetně elektroovládání
 • výroba speciálních betonů pro zalívání důlních šachet

 

RTM 500, realizace 2002, Wertheim Modra

Míchačka: RTM 500
Ovládání: BETcontrolLT, Tecomat TC 500, tisk výroby
Kamenivo: vážený skipový koš
Cement: do skipového koše
Voda: vážící nádoba

 • instalace celé betonárny včetně elektroovládání
 • výroba speciálních trezorových betonů

2000

Belgická míchačka, realizace 2000, BodePanzer Rajhrad

 • generální oprava belgické míchačky 500 litrů včetně elektroinstalace
 • výroba trezorových betonů

 


1999


RTM 750, realizace 1999, Bodepanzer Rajhrad

 • instalace kompletní betonárny RTM 750 se zásobníky kameniva
 • pro výrobu trezorových betonů

 

 

 

 

02.02.2009

Aktuálně:

 •   Kamerový systém na betonárny 
                                            více zde ...


03.06.2008

 

 • přestavby betonáren SB-20 na větší výkon (míchačka 0,5m³) - vice zde
 • vážení cementových sil
 • pneumaticky zdvíhané vibrační stoly
 • měření vlhkosti písku, betonu


 

Certifikát EN Certifikát EN


Politika jakosti

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ