по-русскиEnglishČesky

PROBET s.r.o.
Olomoucká 235/130
796 07 Držovice

e-mail: probet@probet.cz
tel./fax: +420 582 339 457
+420 602 514 035
+420 602 677 743

:: Odpadové linky

Naše firma se zabývá vývojem, projektováním, ovládáním a výrobou technologichých linek na zpracovaní odpadů. Jedná se o linky k solidifikaci ( stabilizaci - zpevnění - neutralizaci ) průmyslových, chemických a jiných látek, které vznikají při prvnotním průmyslovém zpracování jako odpadní látky, ve většině, s charakteristikou "N" - nebezpečné odpady, které je třeba nejprve zpracovat - stabilizovat určitým procesem, aby bylo možné s nimi dál nakládat.

Základ tvoří speciálně upravená míchačka pro daný typ odpadu, přičemž typ a úpravu míchacího zařízení určuje druh odpadu, který se bude zpracovávat, zda je kyselý nebo zásaditý, zda reaguje s kovem či nikoliv, jaké teploty mohou vzniknout při chemických reakcích během solidifikačnícho procesu, jaké jsou požadavky na prašnost provozu. Další část linky tvoří zásobníky pro další vstupní suroviny jako je příkladem cement, popílek, struska, vápenec, písek, voda, chemické přísady, prastifikátory. K nim vhodné typy podávacích a dávkovacích zařízení, silový rozvaděč a atutomatický řídící systém, který naše firma zakýzkovým způsobem vytváří přímo pro konkrétní druh provozu, dle jeho specifických požadavků a zadání.

Tyto technologie rovněž na přání zastřešujeme a oplášťujeme, vytápíme ( při celoročním provozu, pokud není ve vnitřních prostorách )

ZÁKLADNÍ TYPY ZPRACOVATELSKÝCH LINEK:

a)  Suché zpracování - jedná se o mechanicko-chemický kontinuální nebo šaržový proces, ve kterém dochází ke smíchávání daného odpadu se stabilizačními přípravky a pojivy, které po smíchání tvoří směs vhodnou pro následné další zpracovánípřímo na místě určení. Především se jedná o stabilizace jílových kalů, apod. ( obecně zpracovávání sypkých odpadů )


b)  Mokré zpracování - Jedná se o mechanicko-chemický kontinuální nebo šaržový proces, ve kterém dochází ke smíchání daného odpadu se stabilizačními přípravky, pojivy a vodou, která ve spojení s pojivy ( cement ) za působení chemických přísad, sorbentů a doplňkových přísad, jako jsou teplárenské popílky, struska aj., vytváří stabilizovanou mokrou nebo zavlhlou směs, která se dále dopravuje např. do peletovacího lisu, forem atd. na vyzrání daných bloků či výrobku "briket, peletek". Tyto výstupní objemově stálé produkty se již dají ukládat na skládky či jiné deponie.

Příkladem jde o: 1) zpracování zbytkových odpadů z chemického průmyslu

                               2) zpracování popelů z komunálních spaloven

                               3) zpracování elektrárenských a teplárenských popílků

c)  Druhotné zpracování - Jedná se o mechanicko-chemický kontinuální nebo šaržový proces, fungující na stejném nebo podobném principu jako  "mokré zpracování", ve kterím se využívá odpadních produktů takovým způsobem, kdy na výstupu vzniká nový produkt. V podstatě jde o téměř 100% recykaci - bezodpadového hospodářství, jehož produkty se stávají plnohodnotnými alternativami s velkou škálou využití ve stavebnictví i jiných oborech.

Ke každé lince a požadavku přistupujeme individuálně a zachováváme know-how investora vč. výrobních postupů a receptur.

 

02.02.2009

Aktuálně:

  •   Kamerový systém na betonárny 
                                            více zde ...


03.06.2008

 

  • přestavby betonáren SB-20 na větší výkon (míchačka 0,5m³) - vice zde
  • vážení cementových sil
  • pneumaticky zdvíhané vibrační stoly
  • měření vlhkosti písku, betonu


 

Certifikát EN Certifikát EN


Politika jakosti

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ