по-русскиEnglishČesky

PROBET s.r.o.
Olomoucká 235/130
796 07 Držovice

e-mail: probet@probet.cz
tel./fax: +420 582 339 457
+420 602 514 035
+420 602 677 743

:: Moderní systémy bezpečnosti práce STI

V dnešní době je kladen zvýšený důraz na ochranu lidského zdraví a na eliminaci možnosti vzniku pracovních úrazů. Ty vznikají mnohdy nedostatečnou znalostí provozu v důsledku zvýšené fluktuace lidských zdrojů. K mimořádným událostem pak dochází i v sezónních provozech, kdy pracovní místa jsou obsazována na základě zrychlených náborů, přičemž v mnohdy třísměnném provozu není dostatek času na důkladné zaškolení a upozornění na všechny potenciální možnosti úrazu.

Francouzské bezpečnostní prvky značky STI patří k tomu nejlepšímu, co je dnes na trhu k dispozici. Svými možnostmi využití a kombinací jsou schopny pokrýt nejrůznější požadavky na zabezpečení strojů a zařízení. Naše společnost zajišťuje dodávky a instalace bezpečnostních prvků STI v široké škále aplikací, které zajistí Vašim provozům skutečné bezpečí a ochranu zdraví Vašich zaměstnanců při práci.

Systémy STI jsou založeny na principu transferu klíče, který nutí pracovníka provozu respektovat bezpečnostní proceduru stanovenou výrobcem zařízení nebo manažerem bezpečnosti práce, a tím eliminovat riziko úrazu. Díky těmto systémům se podstatně zmenší nebo eliminuje riziko přístupu nepovolaných osob, a v neposlední řadě pomůžou lépe identifikovat zodpovědné pracovníky v případě nehody. K nesporným výhodám výrobků STIdále patří:

 •   odolnost proti prachu a drsnému prostředí
 • bezúdržbový provoz a vysoká životnost (až 30 let)
 • jsou základem pozitivní bezpečnosti, znemožňují uzamknout pracovníka v nebezpečném prostoru
 • jejich aplikací lze dosáhnout bezpečnostní kategorie 4
 • korespondují s příslušnými direktivami strojní bezpečnosti EU i ČR

 

Bezpečnostní prvky STI jsou buďmechanické nebo elektro-mechanické, což rozšiřuje jejich uplatnění do širokéškály aplikací. Na přání Vám provedeme analýzu bezpečnosti Vaší technologie anavrhneme možnosti řešení.

 

Řešení základní bezpečnosti provozů:

 

  1.zabezpečení mísícího prostoru míchačky:

Systémy STI nutí obsluhu nejdříve zastavitstroj a uzamknout/zablokovat vypínač v pozici vypnuto. Teprve následně lzeuvolnit klíč dosud blokovaný v zámku u vypínače a použít jej k otevřenívíka míchačky

 

Dokud je víko(a) míchačky otevřeno,nikdo nemůže míchačku zapnout a ohrozit tak zdraví nebo život pracovníka! 

 

 

  2. zabezpečení proti volnému vstupu do prostoru pod skipovým košem:

Kombinace zámků znemožní volný přístup osob do prostoru pod skipovou dráhou. Pro vstup je nutné uzamknout skipový koš do bezpečné polohy nebo vypnout chod zařízení s pozicí koše v dolní poloze, tím uvolnit klíč potřebný k odemčení vstupu do prostoru pod dráhou.

 

 

  3.zabezpečení plnícího potrubí cementových sil:

Při plnění a vyprazdňování sil se opakuje nehoda, kdy řidič ve spěchu a z nepozornosti zamění přípojné místo. Systém RGV umožňuje eliminovat tento druh rizika a to díky úpravě klasické mechanické spojky. Aby bylo možno připojit flexibilní hadici z cisterny k silu, vyžaduje naše speciální spojka RGV použití správného klíče. Tím, že má každé nakládací místo jiný kód klíče, má řidič kamionu jedinou volbu - jeho klíč bude totiž fungovat pouze u předem určeného sila. Klíč předá řidiči cisterny obsluhující personál při příjezdu do závodu. Aniž by řidiče musel doprovázet, bude tak mít jistotu, že odběr (nebo plnění) bude proveden správně. Alternativně může být klíč uvolněn z kanceláře vysláním signálu ke konkrétnímu elektromechanicky ovládanému klíči. Spojka RGV plně vyhovuje zemědělským a potravinářským předpisům. Její masivní konstrukce vyhoví rovněž prostředí, které je obvyklé v průmyslu chemickém, při výrobě plastů a cementu.

 

 

  4.zabezpečení skládky kameniva:

Každá frakce skládky kameniva je přehrazená lanem, které brání autu najet do ložného prostoru frakce a vysypat korbu. Taktéž z důvodů nepozornosti nebo spěchu může dojít k záměně frakcí kameniva a tím ke smíchání rozdílných velikostí. Klíč ke každé frakci má svůj kód a k tím nedojde ke spletení – rovněž jak je tomu u předchozího případu spojky pro plnění sil.

 

 

  5.zabezpečení přístupu oprávněných osob a přístupu k rozvaděčům:

Výrobky STI lze využít i pro omezení přístupu do chráněné zóny nebo vypnutí či zapnutí technologie (vibrolisu, přepravníku apod.) ve prospěch oprávněných osob. Aplikace instalované na rozvaděčích, rozvodných či spouštěcích skříních, hlavních vypínačích, odpojovačích okruhů se sestávají z mechanických nebo elektro-mechanických zámků, jejichž klíče jsou kódovány. Vstup do chráněné zóny nebo určité úkony jsou pak možné pouze při splnění předem stanovených kroků nebo jsou vyhrazeny pouze určitým osobám s patřičným oprávněním. Tím je znemožněn přístup a odpojení nebo zapojení daného systému neoprávněným osobám. 

 

02.02.2009

Aktuálně:

 •   Kamerový systém na betonárny 
                                            více zde ...


03.06.2008

 

 • přestavby betonáren SB-20 na větší výkon (míchačka 0,5m³) - vice zde
 • vážení cementových sil
 • pneumaticky zdvíhané vibrační stoly
 • měření vlhkosti písku, betonu


 

Certifikát EN Certifikát EN


Politika jakosti

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ