по-русскиEnglishČesky

PROBET s.r.o.
Olomoucká 235/130
796 07 Držovice

e-mail: probet@probet.cz
tel./fax: +420 582 339 457
+420 602 514 035
+420 602 677 743

:: Mini-BET

Malý, levný řídící systém řízení betonáren pro nenáročné aplikace. Ve verzi s tenzometrickými váhami umožňuje automatický provoz. Pro aplikace kde rozhoduje především cena je možno použít objemové manuální dávkování některých komponent, či mechanickou váhu s ručním dávkováním.
Ovládání
Obsluha betonárny se provádí pomocí tlačítek.
Princip dávkování:
Pro automatické dávkování vody, cementu, kameniva je dodáváno dávkovací zařízení založené na hmotnostním principu dávkování do vážící nádoby. Měřícím prvkem jsou tenzometrické siloměry. Pro zachycení vibrací a příčných sil jsou použity elastické tlumící členy. Dávkování zajišťují dávkovací jednotky.
Pro velmi nenáročné aplikace je možno použít mechanické váhy s ručním dávkováním nebo objemové manuální dávkování.
Pro dávkování plastifikátorů je nabízeno objemové dávkování, pomocí dávkovacích čerpadel. Může být též dodáno dávkování používající hmotnostní princip dávkování do vážící nádoby.

Kalibrace a tárování tenzometrických vah:
Tárování je automatické a kalibrace poloautomatická.

Detekce poruch, abnormálních stavů a odchylek od povolených hodnot.
Není.

Vyšší řízení typu SCADA-HMI
!!!Nelze doinstalovat.!!!

Dokumentace

  • Návod k ovládání a údržbě.
  • Schéma zapojení.
  • Katalog náhradních dílů a standardních možností rozšíření.


Pozn.
Napájení silového rozvaděče a ochrana proti blesku není součásti standardní dodávky.

02.02.2009

Aktuálně:

  •   Kamerový systém na betonárny 
                                            více zde ...


03.06.2008

 

  • přestavby betonáren SB-20 na větší výkon (míchačka 0,5m³) - vice zde
  • vážení cementových sil
  • pneumaticky zdvíhané vibrační stoly
  • měření vlhkosti písku, betonu


 

Certifikát EN Certifikát EN


Politika jakosti

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ