по-русскиEnglishČesky

PROBET s.r.o.
Olomoucká 235/130
796 07 Držovice

e-mail: probet@probet.cz
tel./fax: +420 582 339 457
+420 602 514 035
+420 602 677 743

:: BET-kontrol

Otevřený stavebnicový řídící systém pro řízení betonáren.

Ovládání
Obsluha betonárny se provádí z ovládacího panelu standardně umístěného ve dveřích rozvaděče.
Pro údržbu a servis jsou na technologii umístěny pomocné ovladače.

Princip dávkování:
Pro dávkování vody, cementu, kameniva a plastifikátorů je použit hmotnostní princip dávkování do vážící nádoby. Měřícím prvkem jsou tenzometrické siloměry. Pro zachycení vibrací a příčných sil jsou použity elastické tlumící členy. Filtraci a převod na číslo zajišťuje inteligentní převodník, sběr dat z převodníků je pomocí sériové komunikační linky.
Pro méně náročné podmínky je nabízeno cenově výhodnější objemové dávkování plastifikátorů, pomocí dávkovacích čerpadel.
Dávkování vody, cementu a kameniva založené na jiném než hmotnostním principu je sice možné, ale výrobce je v běžných případech nedoporučuje.

Kalibrace a tárování:
Tárování je automatické a kalibrace poloautomatická. Při kalibraci se zadává hmotnost kalibračního závaží a potvrdí se body ve kterých je váha bez závaží a se závažím. Při kalibraci se ukládá datum a čas kalibrace každé váhy.

Detekce poruch, abnormálních stavů a odchylek od povolených hodnot.
Součástí řídícího systému je detekce a hlášení poruch, abnormálních stavů a odchylek od povolených hodnot.

Vyšší řízení typu SCADA-HMI
Již v základním provedení je řídící systém vybaven k připojení vyššího řízení typu SCADA-HMI. Dodatečné doplnění vyššího řízení se provádí bez zasahování do zapojení či softwaru řídícího systému. Doplněním SCADA-HMI se řídící systém rozšíří na řídící systém BET-kontrol operátor, popis tohoto řídícího systému je uveden v samostatném dokumentu.

Dokumentace

  • Návod k ovládání a údržbě.
  • Schéma zapojení.
  • Katalog náhradních dílů a standardních možností rozšíření.


Pozn.
Napájení silového rozvaděče a ochrana proti blesku není součásti standardní dodávky.

02.02.2009

Aktuálně:

  •   Kamerový systém na betonárny 
                                            více zde ...


03.06.2008

 

  • přestavby betonáren SB-20 na větší výkon (míchačka 0,5m³) - vice zde
  • vážení cementových sil
  • pneumaticky zdvíhané vibrační stoly
  • měření vlhkosti písku, betonu


 

Certifikát EN Certifikát EN


Politika jakosti

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ