по-русскиEnglishČesky

PROBET s.r.o.
Olomoucká 235/130
796 07 Držovice

e-mail: probet@probet.cz
tel./fax: +420 582 339 457
+420 602 514 035
+420 602 677 743

:: BET-kontrol Operátor LT

Otevřený stavebnicový řídící systém s hmotnostním dávkováním pro automatické řízení betonáren. Součástí systému je vizualizace výrobního procesu a správa a tisk dokumentů o výrobě. Obsluha betonárny se provádí z ovládacího pultu jehož součástí je počítač třídy PC a tiskárna. Místní ovládání je možné z pomocného ovládacího panelu umístěného ve dveřích rozvaděče.

Pozn. BET-konrol OperátorLT je dodáván i v dražší verzi, u které je ovládací pult se stolním počítačem nahrazen počítačem s dotykovou obrazovkou.
Ovládání
Obsluha betonárny se provádí pomocí stolního počítače standardně umístěného ve velínu.
Pro údržbu a servis jsou na technologii umístěny pomocné ovladače.

Panel technologie
Panel technologie Je hlavním panelem aplikace. Tento panel je aktivní po startu aplikace. Poskytuje obsluze všechny důležité informace o technologii. Zobrazuje okamžité hmotnosti na vahách a aktivitu/stav jednotlivých částí betonárny. Dále obsahuje informace o aktuální receptuře, dalších parametrech pro výrobu (konzistence, korekce vody), ovládací prvky světelné a zvukové signalizace.

 

Panel databáze
Panel technologie Slouží ke správě databáze programu. Umožňuje přidávání nových položek do seznamů receptur, obchodních partnerů, řidičů, poznávacích značek, jejich úpravy či mazání.

 

 

 

Panel kalibrace
Panel kalibraceSlouží k zadání kalibračních konstant pro dávkování jednotlivých komponent získaných při kalibraci vahařskou firmou. Přístup ke změnám kalibračních konstant je chráněn heslem.

 

 

 

 

Panel dodací list

Panel dodací list

Zobrazuje koncept dodacího listu. Panel obsahuje plovoucí okno dodatečné informace
pro vkládání informací, které není praktické (pro časté změny) uchovávat v databázi. Tlačítkem Tisk vytiskne obsluha dodací list k právě míchané nebo poslední namíchané zakázce.


Panel expertní nastavení

Panel expertní nastaveníUmožňuje odborníkovi přímým zásahem do konstant využívaných pro řízení maximalizovat výkon betonárny. Tímto způsobem je možné ovlivnit doby výsypu materiálů z dávkovacích vah do míchačky, dobu míchání, dobu vypouštění hotové směsi z míchačky, dosypy a hmotnostní tolerance.

 

 

Panel statistiky
Panel statistiky Obsahuje další panely s informacemi o spotřebě surovin, statistice odběrů obchodních partnerů, dodávkách surovin a archivovaných dodacích listech.

 

 

 

 


Princip dávkování:
Pro dávkování vody, cementu, kameniva a plastifikátorů je použit hmotnostní princip dávkování do vážící nádoby. Měřícím prvkem jsou tenzometrické siloměry. Pro zachycení vibrací a příčných sil jsou použity elastické tlumící členy. Filtraci a převod na číslo zajišťuje inteligentní převodník, sběr dat z převodníků je pomocí sériové komunikační linky.
Pro méně náročné podmínky je nabízeno cenově výhodnější objemové dávkování plastifikátorů, pomocí dávkovacích čerpadel.
Dávkování vody, cementu a kameniva založené na jiném než hmotnostním principu je sice možné, ale výrobce je v běžných případech nedoporučuje.

Detekce poruch, abnormálních stavů a odchylek od povolených hodnot.
Součástí řídícího systému je detekce a hlášení poruch, abnormálních stavů a odchylek od povolených hodnot.

Dokumentace

  • Návod k ovládání a údržbě.
  • Schéma zapojení.
  • Katalog náhradních dílů a standardních možností rozšíření.

Pozn.
Napájení silového rozvaděče a ochrana proti blesku není součásti standardní dodávky.

02.02.2009

Aktuálně:

  •   Kamerový systém na betonárny 
                                            více zde ...


03.06.2008

 

  • přestavby betonáren SB-20 na větší výkon (míchačka 0,5m³) - vice zde
  • vážení cementových sil
  • pneumaticky zdvíhané vibrační stoly
  • měření vlhkosti písku, betonu


 

Certifikát EN Certifikát EN


Politika jakosti

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ